Transportul şi însoţirea rezidenţilor la piese de teatru, spectacole de circ, concerte muzicale, vernisaje, muzee, operă.

Serile la teatru, spectacole, concerte muzicale, vernisaje sunt un extraordinar prilej de reconectare la viaţa socială activă. Astfel, seniorii se bucură de câteva ceasuri de relaxare şi reintegrare în mediul cultural-artistic. Transportul la aceste activităţi va fi asigurat de Casa Seniorilor by Premium Wellness.