Peste 5 milioane de seniori în România în 2050

Potrivit aprecierilor Oficiului European de Statistică (Eurostat), aproape o treime din cetăţenii UE vor avea vârsta de peste 65 de ani până în 2050. Procentul persoanelor de peste 60 de ani va depăşi actual valoarea de 17,1%, ajungând la 33%, în 2050. Populaţia în vârstă de 80 de ani va creşte de la 4,4% în prezent până la 11,4%, în 2050.

În România, persoanele în vârstă de 60 de ani şi peste reprezentau, în 1990, 10,3% din totalul populaţiei, în 2000 – 18,7%, în 2003 – 19,9%, iar pentru anul 2030 se preconizează un procent de 22,9%. Studiul arată că România va cunoaşte o îmbătrânire a populaţiei, în condiţiile în care numărul de persoane încadrate în categoria de vârstă 0-14 ani se va reduce de la 3,5 milioane în 2004, la 2,1 milioane în 2050. În segmentul populaţiei vârstnice se va înregistra o tendinţă de creştere de la 3,1 milioane în 2004 la 5 milioane în 2050.

La nivel European, speranţa de viaţă atinge valoarea medie de 81 de ani la femei şi 75 de ani la bărbaţi. În perspectivă, specialiştii în demografie preconizează că va dispărea diferenţa de şase ani existentă între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte speranţa de viaţă.